Nytt

Innvandringsminister Sylvi Listhaug mener at asylsøkere som har fått avslag og nekter å reise hjem, bør interneres. Sikkerheten til norske borgere skal veie tyngre enn menneskerettighetene til fremmede som har fått sin sak behandlet.

Det samme skal gjelde asylsøkere som nekter å samarbeide om å avklare sin identitet. Kun 14 % av asylsøkerne har hatt gyldige ID-papirer med seg, opplyste Dagsrevyen.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen er en hindring, erkjenner Listhaug, men tiden er inne for å prioritere borgernes sikkerhet.

Det er ikke Venstres leder Trine Skei Grande enig i. Hun sier at svaret på terroren ikke er å senke menneskerettsstandarden. Man må heller styrke den. Det er vanskelig å forstå hva Skei Grande mener. Hun konkretiserer ikke.  Hendelser synes ikke å gjøre inntrykk. Etter attentatet mot Krudttønden i København kom spørsmålet om fortsatt væpning av politiet opp. Skei Grande var sterkt i mot, dagen etter at en jihadist var nær ved å massakrere et helt møte om ytringsfrihet.

Den andre Dagsrevyen konsulterte var Njål Høstmælingen. Høstmælingen gjorde seg sist bemerket da VG avslørte at hans selskap International Law and Policy Institute hadde skodd seg godt på fete kontrakter med UD.

Høstmælingen kunne likevel gitt en sober vurdering. I stedet sammenlignet han Listhaugs forslag med situasjonen under nazi-okkupasjonen. – Slike forhold ønsker vi ikke igjen, sa Høstmælingen.

Dagsrevyens Tom Nilsen kommer ikke på å spørre: – Mener du virkelig at Listhaugs forslag er å sammenligne med nazistenes metoder?

Kanskje han var «innkalt» for å si nettopp det?