Migranter satt i land i Palermo 13. april 2016 av Siem Pilot. Foto: Guglielmo Mangiapane / Reuters / Scanpix

Det siste året har Norge kun mottatt 0,3 prosent av asylsøkerne i Europa, viser en utregning Aftenposten har gjort. For åtte år siden var andelen 5,8 prosent.

Fra 2010 til 2015 kom det i gjennomsnitt 810 asylsøkere til Norge hver måned, men dette tallet økte til 2.540 personer i 2015 da asylstrømmen vokste gjennom høsten. Siden har ankomstene falt betydelig – til 270 personer per måned i 2016 og 375 hittil i år, ifølge Eurostat.

EUs avtale med Tyrkia og de nye grensekontrollene i Europa er de viktigste årsakene at det kommer færre asylsøkere til Norge, sier rådgiver Sylo Taraku i sentrum-venstre-tankesmien Agenda til Aftenposten.

– Men vi får enda færre enn situasjonen normalt skulle tilsi, så du kan ikke komme unna at innstramningene i asylforliket og signalene som er blitt sendt fra regjeringen, har hatt en effekt, sier Taraku.

Andelen på 0,3 prosent er også lavere enn Danmark, som historisk sett har ligget under Norge. Totalt har 3.525 asylsøkere kommet til Norge det siste året, færre enn både Danmark, Sverige og Finland. I forhold til folketallet mottok Norge 0,7 asylsøkere per 1.000 innbyggere det siste året, hvilket er på nivå med Danmark, men klart under EU-snittet på 2,1.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) uttaler at hun er «fornøyd med at mange nå får avslag på asylsøknadene, og at Norge har en høy avslagsprosent».