Nytt

Jeremy Corbyn vil ikke akseptere at det har avtegnet seg et horribelt mønster i alle sex-groomingsakene i Storbritannia: Det er hovedsakelig pakistanske menn som voldtar hvite, britiske jenter. Tallene er klare, bildet er tydlig, men Corbyn vil ikke se. Han mener at mye kriminalitet blir begått av hvite og at andre også begår kriminalitet.

“The problem is the crime that is committed against women from any community,” he said. “Much crime is committed by white people, crime is committed by people of other communities as well.

At Jeremy Corbyn nekter å akseptere systematikken i overgrepene er én ting, men han valgte også å sparke Sarah Champion som var likestillingsminister i skyggeregjeringen da hun påpekte at Storbritannia har et problem med britisk-pakistanske menn som voldtar og utnytter hvite jenter. Sarah Champion er parlamentsmedlem for Rotherham, så hun er godt orientert om sex-groomingen. Det er forsiktig anslått at det er 1400 ofre av britisk-pakistanske overgripere – bare i den lille byen Rotherham.

Sarah Champion skrev en artikkel i The Sun hvor hun ikke la fingrene imellom:

Britisk-pakistanske menn voldtar og utnytter hvite jenter og det er på høy tid at vi innser det. Der. Jeg sa det. Gjør det meg til en rasist? Eller er jeg bare klar på å beskrive dette horrible problemet for det det er? Altfor lenge har vi ignorert rasen til disse overgriperne, og enda verre, forsøkt å dekke over. Nå er det slutt. Disse menneskene er rovdyr og det de har felles er deres etniske bakgrunn.

British Pakistani men ARE raping and exploiting white girls… and it’s time we faced up to it

There. I said it. Does that make me a racist? Or am I just prepared to call out this horrifying problem for what it is?

For too long we have ignored the race of these abusers and, worse, tried to cover it up.

No more. These people are predators and the common denominator is their ethnic heritage.

Jeremy Corbyn hevder at Sarah Champion gikk fra stillingen frivillig.

Labour vil ikke høre sannheten eller fakta og kvitter seg med de som sier det høyt.

Europas arbeiderpartiledere er ikke lenger på parti med den opprinnelige befolkningen. De har nytt stemmekveg og vil gå langt i å sikre seg fremtidens velgere som øker i antall år for år.

Daily Mail   The Telegraph

Les også