Bildet: Stillbilde fra BBC-serien «Three girls», om sex-grooming.

Voldtektssakene fra Rotherham ser ikke ut til å ta slutt. Hittil har man identifisert 1510 ofre og 110 overgripere. I byen med drøye 100.000 innbyggere er overgrepene på en nesten ufattelig nivå. Det er voldtekter satt i system.

Politiet har så langt kun maktet å kontakte 17 % av de identifiserte ofrene. Hvert sex-groomingsoffer er en personlig tragedie og et ødelagt liv. Det kreves svært kompetente etterforskere for å kunne intervjue de britiske jentene som ingen ville beskytte fordi de ikke ville bli stemplet som rasister.

I Rotherham er 80 % av overgriperne av pakistansk opprinnelse, og 90 % av ofrene er hvite, britiske jenter, ifølge etterforskningen av sex-groomingen i Rotherham, som går under navnet Operation Stovewood. For tiden engasjerer den 144 aktive politifolk og har så langt kostet over 100 millioner kroner. Men dette er ikke nok. Etterforskningsleder Paul Williamson sier han trenger ytterligere 100 politifolk for å kunne gjennomføre jobben. Han ønsker å prioritere de ofrene som har blitt systematisk utsatt for overgrep av opptil 20 menn:

“Part of my desire is to engage the most harmed-against victims, where our information said 10 or 20 people might have offended against the victim, and target the most harmful offenders – the offenders that committed the most offences in that period».

Overgrepene fortsetter uavbrutt rundt omkring i Storbritannia. Rapporten fra Newcastle sier at man må arbeide med å forstå profilene og den kulturelle innflytelsen etter at de finner likheter med overgrepene fra Rotherham, Rochdale og Oxford.

Investigators said the abuse could not be stopped without work to understand the profiles, motivations and cultural influences of perpetrators, after finding similarities with grooming in Rotherham, Rochdale and Oxford.

Officials found that although a crackdown on child exploitation was swiftly launched when victims came forward in 2014, the abuse had not been halted.

Daily Mail   The Guardian  BBC  The Independent

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!