Et bilde av en muslim som leser Koranen i Katmandu. Foto: Navesh Chitrakar/Reuters/Scanpix

Det pågår forskning på Koranen og islams historie som har gitt oppsiktsvekkende resultater. Lørdag 9. september vil en av de fremste, professor Robert Martin Kerr, komme til København og holde et heldagsseminar om islam og Koranen.

Seminaret finner sted på Vartov, et stenkast unna Rådhusplassen. 

Ved Saarbrücken-universitetet har det i lang tid vært et forskermiljø på Koranens historie. Man har lenge visst at Koranen ikke forelå fiks ferdig, men at man kan dokumentere ulike varianter, av ulik alder, som så ble samlet. Slik Bibelen er historisert – dvs analysert ut fra kildekritisk metode – har man nå gjort med Koranen.

Som kjent sier troen at Koranen er skrevet av Allah og eksisterte før tiden. Den skal heller ikke oversettes, men leses i original. På arabisk.

Forskningen kan selvsagt ikke gå ut fra at en bok er skrevet av gud selv og eksisterte før tiden. Dette elementære prinsipp blir imidlertid oversett og fortiet, også av vestlige dannede mennesker som ikke vil støte. Det er på høy tid å behandle Koranen og islams historie som historie. Det er det forskerne ved Saarbrücken-universitet gjør. De har en egen hjemmeside, inarah.de, hvor det også ligger engelsk materiale. Det er kommet ut en rekke bøker av disse forskerne, og de danner bindeleddet mellom dagens politisk diskusjon og vitenskapen. Faktisk er disse nyvunne kunnskapene uunnværlige, hvis man skal mene noe om islam, for også islam tilhører historien.

Derfor har Trykkefrihedsselskabet, Human Rights Service og Document tatt initiativ til seminaret. Det er første gang de tre gruppene samarbeider.

Danske teologer har fulgt med på islam-forskningen og det er derfra vi har fått kjennskap til den. Katrine Winkel Holm skriver på trykkefrihed.dk:

Bliv opdateret på den opsigtvækkende nye forskning om Koranen og Muhammed

Islamforskningen er i opbrud. Flere Koranforskere peger nu på, at Koranen som tekst eksisterede før Muhammed. Det har voldsomme konsekvenser, for så er Koranen ikke profeten Muhammeds åbenbaringer, men derimod en ældre samling tekster, som først bliver tilskrevet Muhammed omkring 200 år efter hans død.

Forskningsresultater, der er bombe under islams troslærdomme.

Lørdag 9. september er en enestående mulighed for at stifte bekendtskab med disse nye indsigter , når Trykkefrihedsselskabet i samarbejde med nettidskriftet Document indbyder til heldagsseminar.

Det er lykkedes os at få en af de fremmeste Koranforskere fra fra den banebrydende forskningsgruppe fra Saarbrücken-universitetet​ professor Robert M. Kerr til København.

På seminariet øser han af sin viden

Seminariet er delt ind i følgende fire oplæg (konferencesproget er engelsk)

1.The origins of Islam: History vs Tradition

2. Muhammad: The biogrification of an Idea

3. Koran: Perpetuation and Fortschreibung of biblical materials

4. The rest is history: Islamic fields of conflicts and modern reality

 

Vi skal komme tilbake med mer informasjon om foredragene. Nå er det løp og book!

 

Baggrundslæsning:

http://inarah.net/mission

Robert Martin Kerrs forskning på Universität des Saarlandes.

 

Professor Bent Jensen om Inarah: Den Korte Avis