Innenriks

Listen over bidrag til partiene i et valgår sier en del interessante ting om styrkeforhold. Ap skal vinne valget, synes LO å mene, og bidraget er øket med 139 prosent sammenlignet med 2013. Det er langt ned til Høyre med bare drøye 7,6 mill, en nedgang på hele 39 prosent. Rike mennesker gidder altså ikke honorere Høyre for at de avskaffet arveavgiften og reduserer skattene. Det i seg selv er bemerkelsesverdig. Tar de rike Høyre for gitt?

Senterpartiet har overraskende mye penger, nesten 4 mill å drive valgkamp for. SV har nesten like mye, 3,5, uten at det ser ut til å nytte. Mer overraskende er det at Venstre og FrP har fått så lite penger: Venstre har 1,4 mill omtrent som i 2013, mens FrP har stusselige 900.000, en nedgang på hele 75 %. Det er oppsiktsvekkende. FrP får ikke betalt for å sitte i regjering. Nå har ikke FrP de organisasjonene i ryggen som Ap og Sp har, men det har vært noen rike onkler som har drysset penger over dem i valgkampen. Det er det nesten ikke i år. Desillusjonering, skuffelse eller utakknemlighet? Rødt og MDG puster dem i ryggen økonomisk.

Aller nederst i en klasse for seg ligger Knut Arild Hareide med bare 45.000 i gaver. Det er minst like oppsiktsvekkende. Kristne har tradisjonelt vært de mest generøse. Dette er ikke en gang en liten bekk. Hva sier det om oppslutningen rundt Hareides linje?

Skal vi tippe og si at det er noen konfliktlinjer i politikken som går på tvers av blokkene og partigrensene, og som mediene ikke kommenterer, men velgerne ser?

Venstre og KrF har spilt på to hester. De sier de støtter en borgerlige regjering, men har verdimessig inntatt posisjoner som det godes forsvarer, dvs oå venstresiden. Denne gratis-godheten på skattebetalernes bekostning kan det synes som gir liten uttelling. Siden V og KrF har overtatt godheten blir SV overflødig.

Det er mekanikker i det politiske landskapet som mediene ikke fanger opp eller vil kommentere.

 

I valgår må alle partier rapportere inn bidrag over 10.000 kroner som de får før valgdagen. I 2013 rapporterte partiene for perioden 1. mars–8. september. 2017-tallene er 1. januar–2. august.

2. august hadde partiene rapportert inn 47.960.178 kroner totalt. (endring fra 2013)

* Arbeiderpartiet: 28.922.522 (+139%)

* Høyre: 7.628.760 (-32%)

* Senterpartiet: 3.972.657 (+7%)

* Sosialistisk venstreparti: 3.501.945 (-32%)

* Venstre: 1.428.200 (-5%)

* Fremskrittspartiet 900.000 (-75%)

* Miljøpartiet De Grønne: 820.036 (-68%)

* Rødt: 740.828 (+57)

* Andre: 520.000

* Kristelig Folkeparti: 45.230 (-55%)

Kilde: partifinansiering.no