Nytt

Foto: Madonna under kvinnemarsjen mot Trump i januar: 

“Yes, I’m angry. Yes, I’m outraged. Yes, I have thought an awful lot about blowing up the White House, but I know that this won’t change anything,” she told the crowd to roaring applause.

“Are you ready to shake up the world?” Madonna asked. “Welcome to the revolution of love, to the rebellion, to our refusal as women to accept this new age of tyranny, where not just women are in danger but all regionalized people. Where being uniquely different, right now, might truly be considered a crime.”

 

James Hodgkinson var blant dem som tok signalet og ville gjøre noe. Ikke mange timer etter at han hadde spurt om kongressrepresentatene som spilte baseball var republikanere, for deretter å pakke opp en rifle og skyte løs på dem, kunne The Federalist samle opp en rekke tweets fra ikke ubetydelige journalister og redaktører. Her fra Huffington Posts Jesse Benn:

For volden var bare ikke organisert nok:

Sjefsredaktør i det toneangivende The Atlantic presterer også å få det hele til å handle om grunnlovens andre lovtilleg om amerikanske borgeres rett til våpen, og dermed vise sin ikke-esksisterende interesse for at dette handler om politisk motivert vold (og han skriver åpenbart på auto, ettersom det i Virgina avkreves bakgrunnssjekk, og ikke er lov å bære skjulte rifler uten lisens, hvilket ethvert google-søk kan informere om):

Dette svarer til NRK Urix, som forteller om hvor patetisk og ufornuftig det er å frykte terrorfordi så mange flere dør på vegen. Politisk vold er ikke interessant, fordi republikanerne forsvarer grunnlovens andre lovtillegg.

Grunnlegger av et annet toneangivende medium, Vox Media gir rene ord for penga:

I USA finner vi at konservative publikasjoner som National Review og The Federalist tar opp denne noramaliseringen og/eller romantiseringen av vold, men på den liberale siden finnes det bare ikke avstandtagen. Dét er ikke et godt tegn på lang sikt.

The New York Times hadde i går en leder som forstyrret virkelighetsoppfatningen ytterligere. «America’s Lethal Politics» heter den, og man undres om man vil se en leder under tittelen «Islam’s Lethal Religion» ved neste terrorangrep. Trolig ikke, da den samme staben stod bak lederen som gav kristne skylden for terrorangrepet i Orlando

Nærmest ett døgn etter at politiet i all offentlighet har bekreftet motivet for skytingen, skriver Times at det ikke finnes tegn på politisk motivasjon, og at det først og fremst er et generelt tegn på amerikansk politikk:

Was this attack evidence of how vicious American politics has become? Probably. In 2011, when Jared Lee Loughner opened fire in a supermarket parking lot, grievously wounding Representative Gabby Giffords and killing six people, including a 9-year-old girl, the link to political incitement was clear. Before the shooting, Sarah Palin’s political action committee circulated a map of targeted electoral districts that put Ms. Giffords and 19 other Democrats under stylized cross hairs.

Conservatives and right-wing media were quick on Wednesday to demand forceful condemnation of hate speech and crimes by anti-Trump liberals. They’re right. Though there’s no sign of incitement as direct as in the Giffords attack, liberals should of course hold themselves to the same standard of decency that they ask of the right. (Utheving av artikkelforfatter)

På to avsnitt evner en verdens tidligere ledende aviser å lyve om offisielt bekreftet informasjon fra polititet, og mer enn antyde at hendelsen fra 2011 ble oppfordret til av høyresidens Sarah Palin. Dette er formidabel ublu løgnaktighet, ettersom det på den tiden lød fra den liberale presse at det var et faktum at drapsforsøket var politisk motivert, lenge før noen offisiell instans hadde bekreftet det. Det viste seg tvert imot at det var snakk om en mann som var psykisk syk, i en stadig forverrende tilstand, og først og fremst hatet George Bush.

Med omskrivingen av en historie de håpet skulle være sann, og antydningen om at Trumps politikk er medskyldig skytingen i Virgina, skriver Davind French i National Review at dette står til injuriesak, med høy risiko for at NYT vil bli dømt.

Hvordan det enn måtte bli med den saken, kan vi i det minste konkludere med at vi fra den andre siden av Atlanteren er vitner til en skummel tendens, der den liberale presse fyrer opp under narrativer som rettferdiggjør vold, – selv og spesielt når den inntreffer – samtidig som den fører en aktiv preventive submission policy overfor islams voldelige forkjempere.

The New York Times – Editorial 14. juni

The Federalist

The National Review

The New Yorker (Packers første og verste artikkel synes å være slettet)