Nytt

Hvert år fødes det rundt 7 millioner barn i Nigeria. Til sammenligning fødes omtrent 5 millioner barn i Europa.  Befolkningen i Nigera har økt fra 45 milioner i 1960 til nærmere 185 millioner idag, en økning på 140 millioner. I samme periode økte folketallet i Europa med 133 millioner. Hele vår verdensdel greier altså ikke engang å holde tritt med ett afrikansk land. Nigerias vekst ville normalt ikke vært noe problem i Europa som ikke er spesielt opptatte av befolkningstallene i f.eks Kina og India, annet enn når det gjelder klimakonsekvenser.

Nigeria forventes å bli det tredje mest befolkningsrike landet i verden i 2050, med en forventet befolkning på 399 millioner. Befolkningsveksten er ute av kontroll.

Men den store befolkningsveksten i Nigeria har konsekvenser for Europa. For det er hit mange vil migrere. Bare i 2016 var det over 600.000 som migrerte til Europa.

Nigerias tidligere utsending til FN, Martin Uhomoibhi, er bekymret:

“You can imagine that trend! We are not at war like Syria or Iraq. Why are we migrating as if there is war?”

Ikke nok med det, men det er mange av de utdannede nigerianerne som reiser. I Europa tror de gode at man fremdeles «hjelper» landene i Afrika ved å ta imot migranter. Men sannheten er at landene tømmes for de mest ressurssterke. Som Martin Uhomoibhi sier:

“No one says we should not migrate abroad, especially for studies. But our destiny is here. Nobody will help Nigeria except we help ourselves,”

The Guardian Nigeria