Sakset/Fra hofta

En våken politimann gjenkjente en iraner i 30-årene som allerede var utvist fra Norge da han forsøkte å reise inn i Norge etter en handletur til Sverige. Mannen hadde ikke skaffet seg iransk pass og kunne derfor ikke tvangsreturneres. Han er tidligere straffedømt for svært alvorlige forhold.

Handleturen til Sverige kostet iraneren ett års fengsel for grovt uaktsom overtredelse av innreiseforbudet til Norge. Dommen ble fastsatt av Halden Tingrett. Borgarting lagmannsrett avviste heldigvis mannens anke.

NTB skriver:

En iraner i 30-årene som er utvist fra Norge, er dømt til ett års fengsel etter at han dro på handletur til Sverige.

I mars i fjor dro mannen, som er bosatt i Østfold, til Sverige sammen med en kamerat for å handle mat og snus. Da han kom tilbake over grensen til Norge, ble han gjenkjent av en politimann som visste at han var utvist.

Iraneren ble i 2012 utvist fra Norge med varig innreiseforbud.

– Straffenivået i denne type saker er blitt urimelig høyt, sier mannens forsvarer advokat Hans Christian Nygaard Wang til Vårt Land.

Han har de siste årene bodd hos sine foreldre, som har lovlig opphold i Norge.

– Lagmannsretten finner heller ikke å kunne legge vekt på at tiltalte bare var rett over grensen for å handle, og at han bare var ute av landet noen få timer. Når en person som er utvist, reiser ut av landet, rammes innreise til Norge av innreiseforbudet uansett hva som var årsaken til utreisen og hvor lenge han har vært i utlandet, heter det i dommen.

Stortinget, minus Venstre og SV, vedtok i 2014 en innstramming i utlendingsloven som betød at brudd på innreiseforbud nå straffes med minimum ett års fengsel for førstegangsbrudd.

Denne mannen burde vært internert til han ble tvunget til å skaffe seg iransk pass. For hvor skal han ellers være når han er utvist, men ikke kan tvangsreturneres? Og hva skjer om ett år (sannsynligvis tidligere) når fengslingstiden er over? Hvor skal man gjøre av ham? Å la ham få lov til å bo hjemme hos foreldrene i Østfold er ikke et akseptabelt alternativ. Dette er latterliggjøring av norske lover.

Grensen mot Sverige blir snart et annet problem. Vi kan ikke belage oss på at politimenn tilfeldigvis gjenkjenner de som tidligere er utvist idét de passerer grensen.