Nytt

Han var utvist på livstid, uten at det gjorde noe større inntrykk på ham. Nå er han dømt til ett år og syv måneders fengsel – for sin 10. ulovlige innreise til Norge. I januar i år ble straffen for ulovlig innreise skjerpet til minimum ett års fengsel.

43-åringen ble tatt for simpelt tyveri av et stereoanlegg fra et bilvrak, men da politiet fant ut at han hadde ni dommer for ulovlig innreise fra før, var det dette som ga ham ett år og syv måneder i norsk fengsel.

Mannen er slovakisk statsborger og lever på trygd i Sverige. Han krysset Svinesund i mars sammen med sin norske kone, sammen har de tre voksne barn som bor i Oslo, skriver osloby.no.

Han er dømt flere ganger for omfattende vinningskriminalitet og brudd på innreiseforbudet. I 2010 og 2012 ble straffene fengsel i henholdsvis fire og fem måneder.

Politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal hevdet i retten at dommene så langt ikke hadde skremt tiltalte fra å begå dette lovbruddet nok en gang, og ba retten om å dømme mannen til fire års fengsel.

– Min klient er den første i Norge som dømmes for så mange brudd på innreiseforbudet. Han har bestemt seg for å anke saken inn for lagmannsretten, og jeg har godt håp om at den slipper igjennom siden dette er en dom som kan skape presedens, sier advokat Birger Hauge Vandvik.

– Var han klar over at straffen for brudd på innreiseforbud var blitt så mye skjerpet i januar?

– Absolutt ikke. Han tok sjansen på fire-fem måneders straff siden han ville treffe familien, men ville ikke ha gjort det om han visst at det kunne bli nærmere to år i fengsel, sier Hauge Vandvik.

Advokaten sier at så lange straffer både koster mye og legger beslag på knappe soningsplasser som kunne ha vært brukt til å holde tyngre kriminelle bak lås og slå.

At strenge straffer for brudd på innreiseforbud kan bidra til å holde tyngre kriminelle utenfor Norges grenser, ser ut til å være en konklusjon som ligger utenfor rekkevidden av advokat Vandviks intellektuelle kapasitet. For nettopp det var jo faktisk hensikten med å heve strafferammen.