Gjesteskribent

Regjeringen skal endre fordeling av tippemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Forskriften til Kulturdepartementet ble forlenget i 2014 og utløper i år. Den nye skal tre i kraft i 2019. Det har vært en overgangsordning etter at spillautomater ble forbudt, men saken har ligget i skuffen siden 2007 og aktører begynner etterhvert å se på utdelingen som rettigheter.

Media er organisasjoners mikrofonstativ. Der kan de boltre seg og male fanden på veggen om de ikke får lommene fulle. Vinklingen er skjev og unyansert – fakta som ødelegger budskapets hensikt blir luket vekk og kritiske spørsmål glimrer med sitt fravær. Da går 10 år fort – politikere flest liker ikke å stikke hånden inn i et vepsebol.

Overskuddet fra skal gå til gode formål, den ble opprettet samtidig med  Norsk Tipping i 1948 og er på rundt 3 milliarder: 64 % går til idrett, 18 % går til kultur og 6, 4 % til helse- og rehabilitering, mens 18 % går til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Her igjen går det meste til de største. Tilskudd har til nå blitt beregnet på bakgrunn av den enkelte organisasjons andel av det samlede overskuddet fra automater i 2001. 83 % av tilskuddet på 616 millioner fordeles på følgende organisasjoner uten søknad:

Røde Kors 34 %, Redningsselskapet 21 %, Norges Handikapforbund, Kreftforeningen, Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke Norges Blindeforbund, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norsk Folkehjelp 2,6 % og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

De øvrige automatorganisasjoner: 17 % eller 55 millioner må søke. Tilskudd kan bare mottas av organisasjoner som fikk inntekter fra automater i 2002 og som var godkjent av Lotteritilsynet.

Den nye forskriften skal rydde opp. De har blinket ut 3 stykker som har en samfunnsfunksjon, de slipper søknad: det er Røde Kors som redder oss på fjellet og Redningsselskapet som plukker oss opp på havet, samt Norsk Folkehjelp.

De øvrige må søke og får fordeling etter vurdering av pengebruk eller nytte. Altså ikke at de hadde enarmede banditter for 15 år siden –  de skal heller se på virksomheten og hvilken funksjon den har for samfunnet. Forskriften har også lagt inn flere kriterier: organisasjonen skal være landsdekkende og ikke bare ha en adresse i Oslo, samt at de må ha et budsjett på over 10 millioner.

I 2016 ble det utdelt snaut 55 millioner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner etter søknad. Av de fikk Antirasistisk Senter 2,7 millioner – mer enn Naturvernforbundet. De fleste fikk noen tusenlapper – slik som håndballag og samisk barnekor. ARS kom på fjerdeplass i utdelingen, de ble bare forbigått av forbund for handikappede og personskade og Care.

– Forslaget som nå legges ut på høring skal være en permanent ordning som sikrer at fordelingen av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner bygger på mer objektive kriterier og skal kunne stå seg over tid, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Overskuddet til Norsk Tipping skal være med på å sikre viktige samfunnsoppgaver som utføres av store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, deriblant nasjonal beredskap.

Endringen i forskriften var på høring i 2016 slik at de impliserte har hatt rikelig med muligheter til å uttale seg – men det er alltid noen i ettertid som vil tale for sin syke mor. Det er tross alt penger det er snakk om. Store penger.

 

 

Klassekampen – Taper tippemillioner

Tildeling-tilskot-2016-18prosent-des16

Lovdata – Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping