Utenriks

… som ut av De helliges leir

På tampen av presidentperioden begår Hollande en tale som overgår det meste i pompøsitet og banalitet.

Etterhvert som veteranene fra 1. verdenskrig langsomt døde ut, overtok Vimy-minnesmerket plassen som Canadas symbol på en gryende selvstendighet. Ved Vimy kjempet canadiske soldater fra alle våpengrener sammen for første gang, og gav landets 8 millioner innbyggere selvtillieten den trengte på veien mot uavhengighet fra Storbritannia.

President Hollandes dveler imidlertid ved noe helt annet:

C’est ce que nous faisons quand nos pays s’engagent pour répondre aux appels des refugiés du Moyen-Orient gui cherchent une terre d’asile, loin de l’oppression.

Dette er hva vi gjør når våre land er forpliktet til å svare på anrop fra flyktninger fra Midtøsten som søker et fristed, langt fra undertrykkelse.

Altså, det er takket være canadiske soldaters heltemot under fremrykningen mot et forblåst høydedrag i Nord-Frankrike, for 100 år siden, som har gjort at vi idag hører nødropene til, tar imot og omfavner flyktninger fra Syria og verden forøvrig, et århundre etterpå. Det var altså dette de canadiske bondeguttene kjempet for.

I tillegg til flyktningene kommer omsorg for planeten.

Nous battons ensemble pour préserver la planète et c’est ensemble que nous avons voulu l’accord de Paris sur le climat.

Vi kjemper sammen for å bevare planeten og det er sammen at vi ønsket klimaavtalen i Paris.

François Hollande, Frankrikes IX president av Den 5. republikk og LII co-Fyrste av Andorra, konkluderte:

Oui, les soldat de Vimy nous disent que le nationalisme ne mène qu’a à la guerre et que le fondamentalisme à la destruction …  Ils nous disent que l’histoire ne sert pas à célébrer le passé mais à préparer l’avenir. Tel est le message de Vimy. 

Ja, Vimy-soldatene forteller oss at nasjonalisme fører til krig, og fundamentalisme til ødeleggelse … De forteller oss at historien ikke handler om å feire fortiden, men å forberede seg på fremtiden. Dette er budskapet fra Vimy.

http://www.elysee.fr/chronologie/#e16246,2017-04-09,-c-r-monie-comm-morative-du-centenaire-de-la-bataille-de-la-cr-te-de-vimy-l-invitation-de-m-justin-trudeau-premier-ministre-canadien-arras-vimy

 

Se hele Mark Steyns gjennomgang her:

https://www.steynonline.com/7752/the-war-that-made-the-world-we-live-in