Nytt

President Francois Hollande var usedvanlig sterk i sin tale til nasjonalforsamlingen mandag. Det virker som om terroren har hentet frem en ukjent side hos ham.

Terroren var en krigshandling og Frankrike er i krig, er Hollandes konklusjon.

Hvis han fastholder denne besluttsomheten har Frankrike slått inn på en helt ny kurs.

Frankrikes eneste hangarskip Charles de Gaulle kommer til Middelhavet i slutten av uken. Da kan angrepsstyrken tredobles. Frankrike svarer m.a.o på krigserklæringen fra IS.

Hollande beskrev organiseringen av angrepene og antydet en følelse av å være forrådt av landets egne borgere.

President François Hollande of France said the attacks had been “planned in Syria, organized in Belgium, perpetrated on our soil with French complicity,” and he described Syria as “the biggest factory of terrorists the world has ever known.”

Frankrike har erfaring med å utkjempe kriger hvor motstanderen er skjult blant sivilbefolkningen. Hollande sa det vil bli anledning til å ta statsborgerskapet fra mennesker med doble statsborgerskap.

Dette er helt andre toner enn de som kommer fra Obama. Han utelukker å forhånd å sende bakkestyrker. Å utelukke noe i prinsipp er dårlig lederskap. Det forteller fienden på forhånd hva han kan vente. Dermed gir han dem en fordel.

President Obama on Monday again ruled out a ground intervention. “Let’s assume that we were to send 50,000 troops into Syria,” he said at a gathering of leaders of the Group of 20 industrial and emerging-market economies in Antalya, Turkey. “What happens when there’s a terrorist attack generated from Yemen? Do we then send troops into there? Or Libya, perhaps?”

Obama har valgt en passiv rolle, der han reagerer, og ikke er proaktiv. Det gjør at han hele tiden responderer på andres initiativ, og han blir et objekt for deres handlinger. En slik rolle vil gradvis redusere en stormakts prestisje, og det er det som har skjedd med USA i Midtøsten under Obama.

Obama liker å ta ut fiender langt vekk med droner, han har gitt NSA vide fullmakter til å overvåke og kontrollere amerikanerne, men de tiltak Hollande introduserer ville falle Obama tungt: Husransakinger uten kjennelse, forvaring og husarrest. Det er slike metoder israelerne bruker. De generer motstand og den staten som bruker dem må være være målbevisst.

Under a state of emergency that Mr. Hollande declared on Friday, the police are empowered to conduct raids without a search warrant, and Bernard Cazeneuve, the interior minister, said 168 such raids had taken place in 19 French departments, including the Paris region and in Lille, Lyon, Marseille and Toulouse. The police arrested 23 people and confiscated 19 weapons, including 19 handguns, eight long guns and four heavy weapons, as well as computer hardware, cellphones and narcotics. Another 104 people were placed under house arrest.

En regjeringskilde sa senere på kvelden at hjemvendte Syria-krigere kan bli ilagt husarrest.

 A government source has said such individuals may be placed under temporary house arrest.

Dette minner om reglene fra mandattiden som Israel bruker mot palestinerne. Regn med at muslimsk ungdom vil bli opprørske mot slike metoder.

Hollande advarte også om at Schengen vil bryte sammen hvis det ikke treffes drastiske tiltak.

And in Europe the French president warned of a return to “barbed wire and fences” if the EU did not urgently implement France’s calls for serious changes to border security.This will include measures to stop arms trafficking and controversial proposals to collect bulk-data from passengers travelling into and through Europe – all to be implemented “by the end of the year”.

Hollande varslet der og da at Frankrike ikke vil respektere EUs budsjettregler om at underskuddet ikke må overskride 3 % av BNP. Nå trengs penger til sikkerhet ot EU-reglene må vike:

Not only is Schengen under threat. Hollande has just torn up EU budget rules.

Announcing an increase in public spending to combat terrorism, he says: «The security pact will overcome the stability pact.»

The stability pact binds Eurozone states to deficits of no more than 3 per cent of GDP and public debts falling if they exceed 60 per cent of GDP. It’s already under huge strain given the Euro’s woes and the burden of the refuge crisis on the public purse.

Frankrike har vært tøff tidligere. Er det denne tradisjonen Hollande reaktiverer?

Hvis angrepene fortsetter vil Frankrike være nødt for å trappe opp.

HOllande

En besluttsom Hollande talte idag