Nytt

Journalistene Kjersti Knudsson og Synnøve Bakke fortjener ros og heder sammen med fotograf Anette Berentsen for dokumentaren Lykkelandet.

Det er nærliggende å tro at skjebnene til jentene som utsettes for menneskehandel er en drivkraft. Handel med kvinner er igjen tema i Europa. Kvinnene utsettes for en nedverdigelse uten sidestykke, og de tjener pengene midt i blant oss.

Blant dem som jobber mot de svakeste av de svak er ROSA-prosjektet, som Brennpunkt-dokumentaren løfter frem. En av de som står frem i programmet er Mildred Mikkelsen (bildet). Hun er leder av ROSA-prosjektet som hjelper jentene. Hun forteller om noe påfallende: Jentene forstår ikke at noen utenforstående bryr seg. De tror det må være et bakenforliggende motiv. Mikkelsen forteller:

-Den største utfordringen er å bygge opp tillit.

-De er veldig skeptiske og egentlig litt avvisende. For de skjønner ikke hva som skjer. De spør ofte: «Kan du hjelpe meg? Og hvorfor vil du hjelpe meg?»

– Noen kvinner har spurt meg om det ti ganger i løpet av første samtale. De skjønner ikke hvorfor jeg
skulle ha ønske om å hjelpe dem.

Ingen har jo hjulpet dem før.

ROSA-prosjektet har prøvd å hjelpe over 500 kvinner. Men få saker kommer for retten. Kvinnene må våge å vitne, men bakmennene har måter å stanse dem på.

Ganske mange gjøres gravid, som en kontrollmekanisme. Så hun må leve med trusselen:

«Gjør du ikke
som vi sier, tar vi barnet.»

Det er ingen glamour bak ROSA-prosjektet. En ting er å jobbe med prostituerte. Noe annet er å jobbe med jentene som selges. De eier ikke kroppen sin hverken overfor kundene eller hallikene. Det er vanskelig for vanlige mennesker å sette seg inn i deres situasjon. Storsamfunnet rygger unna.

At flere går inn for bordeller, slik Unge Høyre har gjort, er en type liberalisme som er ufølsom for andres lidelser. Hvordan skal myndighetene finne ut av hvem som arbeider for andre og hvem som er uavhengig? En håpløs oppgave. Legalisering og bordeller vil gjøre omfanget av sex-handel mye større. Det er store penger i det, og de som har nettverkene som leverer «varene» vil ha en fordel.

Man vil lett ende opp med å legalisere menneskehandel.

Dette vil da også være et resultat av åpne grenser og manglende kontroll.

Det er en slags kapitulasjon i det.

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt