Sakset/Fra hofta

Den tidligere ordføreren i Drammen, Lise Christoffersen, er bekymret. Hun ser at konflikten i Tyrkia har nådd Drammen og at dette har fått konsekvenser for den flerkulturelle drømmen.

– Det er ikke tilfeldig at det ikke er etniske konflikter i Norges innvandrerby nummer to. Desto mer fortvilende at konflikten i Tyrkia nå sprer seg til vår kommune, slik vi også ser at det skjer i andre land, sier Christoffersen.

Lise Christoffersen har jobbet mye med brobygging i Drammen for at mennesker med ulik bakgrunn skal forstå hverandres historie og kultur. Hun ser ikke at dette er en helt annen problematikk. Tyrkere forstår sin egen historie og kultur utmerket godt, ellers takk, og nå er de uenige seg imellom. Dessuten er de ikke blitt norske, de er fremdeles tyrkere. Og dette viderefører de til neste generasjon, som SSB ynder å kalle norske.

– Unger som tidligere lekte sammen, leker ikke sammen mer, sier AP-politikeren.

Tyrkerne i Drammen må prate sammen, sier hun.

– Vi har fått meldinger om at folk har oppdaget at bilde av dem spres på sosiale medier og i medier i Tyrkia, der de framstilles som landssvikere, forteller hun.

Christoffersen vil ta saken til Europarådet. Hun har vel snakket med Jagland om det. Hun synes det er skremmende å følge med på utviklingen.

– Jeg er ikke superoptimistisk nei, sier hun.

Den interne striden mellom tyrkerne i Drammen undergraver alt arbeidet de har gjort lokalt for å få til en god integrering og brobygging, mener Christoffersen. Men hun viser ingen erkjennelse av at nissen har fulgt med på lasset fra Tyrkia til Norge. For nå er de interne uenighetene blitt storsamfunnets problem. Erna ville vel legge til at ALLE nordmenn er ansvarlige for å løse dette.

– Vi har fått meldinger om at folk har oppdaget at bilde av dem spres på sosiale medier og i medier i Tyrkia, der de framstilles som landssvikere, forteller Christoffersen.

Hipp hurra for flerkulturen… eller?

Til tross for manglende optimisme så holder arbeiderpartipolitiker Christoffersen på drømmen.

– Min drøm for Drammen, er at vi kan vise resten av verden at det er mulig å leve fredelig sammen, tross tidligere konfliktlinjer, basert på tillit og respekt, fortsetter hun.

ABCNyheter   Drammens Tidende