Sitat

De fleste som forsker på vold og ekstremisme i Europa i dag, er enige om at den mest overhengende faren for politisk voldsutøvelse i europeiske land kommer fra høyreekstreme krefter, slik vi så det nylig med brenning av asylmottak i Sverige.

I de siste 40 årene er det ytre høyre som har stått for mesteparten av den politiske volden, og selv om den er redusert det siste tiåret, vil det med stor sannsynlighet fortsette å være høyresiden som man skal se mest opp for.

Jørgen Lorentzen i Aftenposten