Tavle

foto: facebook

NRKs mangeårige korrespondent Arnt Stephansen kommenterte livstidsdommen over nynazistiske Beate Zschäpfe med at det er den mest alvorlige dom over rasistisk vold siden annen verdenskrig.

NSU begikk alvorlige politiske forbrytelser, men man kan ikke være opptatt av politisk vold uten å nevne

jihadangrepene som har kostet langt flere liv. Hvis det er hovedpoenget.

Anis Amir drepte 12 og såret 56 da han kjørte en lastebil inn i julemarkedet i Berlin 19 desember 2016. At Stephasen overhodet ikke nevner det, sier noe om hans holdning til den største trusselen mot Europas sikkerhet.

Tyske Beate Zschäpe anker livstidsdommen hun onsdag fikk for ti rasistisk motiverte drap etter en fem år lang rettssak mot nynazistiske NSU.

Hovedtiltalte Zschäpe antas å være det eneste gjenlevende medlemmet av nynazistcellen NSU (Nasjonalsosialistisk undergrunn). 43-åringen var tiltalt for en lang rekke rasistisk motiverte drap og angrep i Tyskland mellom 2000 og 2007. (NTB)

Høyreekstrem vold heises, men når det skjer for å overdøve jihad-volden, blir NRK en aktør hvor deres journalistikk vekker antipati.

Hvis Stephansen hadde tatt med jihadvolden som det mest alvorlige av politisk vold, ville han hatt sin journalistiske integritet i behold.

Når man husker at Stephasen har snakket varmt om Hugo Chavez og sosialistheltene i Latinamerika blir tilliten enda mindre.