Stortingets justiskomité vil kartlegge etnisiteten til voldsutøverne. Ni av ti gjerningsmenn og -kvinner i familievoldssaker har bakgrunn fra Afrika eller Asia.

Et flertall i justiskomiteen – Høyre, Frp og KrF – går inn for å kartlegge etnisiteten til personer som begår vold og overgrep, skriver Aftenposten.

Komiteen har avgitt innstilling til en opptrappingsplan mot vold og overgrep.

Avisen laget i fjor en oversikt over familievoldsdommer fra Oslo tingrett fra 2013 til 2015 som viste at innvandrere var ekstremt overrepresenterte:

Aftenposten har gått gjennom familievold-dommer ved Oslo tingrett de siste tre årene. Blant de 89 som er dømt for vold mot barn, er det bare syv norske voldsutøvere. Nesten ni av ti gjerningsmenn— og kvinner har minoritetsbakgrunn fra Asia eller Afrika.

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) kommenterte Aftenpostens tall slik for ett år siden:

– Det gjør meg kvalm. Jeg er redd dette bare er toppen av isfjellet når det gjelder vold mot barn i innvandrermiljøer.

Raja har tidligere fortalt at han ble slått i oppveksten, og at det er helt vanlig i det pakistanske miljøet han er oppvokst i.

Venstre er ikke representert i Justiskomiteen.

Komiteen ledes av Hadia Tajik, som er den eneste der med innvandrerbakgrunn (hvis vi ser bort fra Ferhat Güven – vara for Jorodd Asphjell som har permisjon). Det er verdt å merke seg at komitéleder og Ap-nestleder Tajik ikke har hatt evne eller vilje til å støtte flertallet, gitt at innvandrere står for nær 90 prosent av all familievold mot barn.

I februar ble det klart at Ap ville skrote opptrappingsplanen mot vold og sende den i retur til regjeringen.

– Vi må kartlegge etnisitet

Komiteens flertall viser til Aftenpostens artikkel og ber regjeringen utarbeide statistikk over utøvere av vold og overgrep.

– Det innebærer at vi må kartlegge etnisitet. Vi må få fram alle fakta som kan hjelpe å bekjempe vold mot barn enda mer målrettet, sier saksordfører Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Kjell Ingolf Ropstad. (foto: Wikimedia Commons)

Religiøse ledere og forskjellige trossamfunn skal involveres i opplæring og informasjon om vold og overgrep, ser komiteen for seg.

– Dette handler ikke om stigmatisering av trossamfunnene eller etnisitet, men å våge å snakke åpent om problemer som rammer barn og hvordan vi kan få en økt bevisstgjøring og flere målrettede tiltak mot minoritetsmiljøer, sier Ropstad.

Opptrappingsplanen mot vold og overgrep skal behandles av Stortinget 25. april.

 

Aftenposten: Reagerer sterkt på den høye andelen voldsutøvere med innvandrerbakgrunn

Aftenposten: – Han sa alltid at han elsket oss når han slo. «Si at du elsker pappa!» (betalingsmur)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂