Innenriks

Per Sandberg. Foto: stortinget.no (utsnitt).

 

Fungerende innvandrings­minister Per Sandberg (Frp) advarer i Dagens Næringsliv (DN) torsdag Arbeider­partiet mot å gå inn for permanent opphold til alle asyl­søkere som påberoper seg å være under 18 år.

Krav om dette er blitt reist fra flere hold etter at livs­kvaliteten for unge asyl­søkere ikke uventet rapporteres å ha blitt kraftig forverret etter at innstram­ningene i asyl­politikken har svekket utsiktene til å kunne bli i Norge etter oppnådd myndig­hets­alder. Fripasset som mindre­årige hadde tidligere, har naturlig nok skapt store forvent­ninger hos dem som har begitt seg til Norge, samt deres familier.

Hvis man går tilbake på disse skjerpelsene, vil det kunne utløse en «voldsom strøm» av asyl­søkere til Norge, sier stats­råden som en reaksjon på krav fra blant andre AUF-leder Mani Hussaini.

– Jeg frykter utfallet for landets fremtid dersom Arbeider­partiet nok en gang gjør et ugjennom­tenkt ad-hoc vedtak på landsmøtet sitt som får dramatiske følger, sier Sandberg og viser til hva Ap gjorde på landsmøtet i 2015.

– Arbeider­partiet gikk inn for 10.000 syriske flyktninger nærmest som en refleks på det de så i mediene. De sa til resten av verden: «Velkommen til Norge». Det førte til den største asyl­strømmen til Norge noensinne, med over 31.000 i 2015. Nå vil de gjenta «suksessen» – det gjør meg alvorlig bekymret for landet, sier Sandberg.

Hadia Tajik, som er nestleder i Ap, avviser overfor DN at parti­ledelsen støtter kravet fra AUF:

– Det var Ap som innførte bruk av midlertidig opphold. Enslige mindre­årige må ivaretas på en skikkelig måte. Får de avslag på opphold, skal de ut av landet når de fyller 18 år, sier Tajik.

Det foreligger altså tilsyne­latende en tverr­politisk enighet blant de største partiene om ikke å anspore til mer av den ekstremt kostbare asyl­inn­vandringen av mindreårige.

Det politiske spillet fra andre Ap-represen­tanter kan reise tvil om nettopp det, men Sandberg er heller ingen ueffen spiller: På denne måten innkasserer han noe som nærmer seg en motstrebende tilslutning fra Tajik, som han dertil i praksis får til å sette sine egne parti­medlemmer på plass.

Det vi er vitne til, er at tyngde­punktet i asyl­politikken flyttes i restriktiv retning. Tajik vil helst ikke si det, men hun er nødt. Trøsten for hennes del er at fleste­parten av mediene avstår fra å gjøre noe nummer av saken.

 

Dagens Næringsliv 6. april 2017 (side 10, papir) – Nettavisen (NTB)