No-go-soner og sharia-enklaver er ord som inngår i konspirasjonsteorien om Eurabia. Tilhengerne av Eurabia mener muslimene er kommet til Europa for å snylte og utnytte velferdssystemene og for å overta styringen. Forestillingen om den aggressive muslimen går igjen i denne retorikken, sammen med bildet av familier som får mange barn som et ledd i en fordekt islamiseringsprosess. Ifølge Eurabia vil muslimene ødelegge europeisk sivilisasjon for å opprette et forhistorisk kalifat fra 500–600-tallet i Europa. Måten de gjør det på er, ifølge Eurabia-teorien, ved å opprette no-go-soner der det er farlig for ikke-muslimer å oppholde seg.

 

Førsteamanuensis, HiOA, Anne Birgitta Nilsen, Splittende ny-ord, Dagsavisen

Les også

Fare, fare krigsmann ... -
Eurabia - bare tull -
Hallgrim Bergs Amerikabrev -
Hallgrim Berg-dagen -
Hvor ligger landet? -
Hva mener egentlig Langbach? -
Oversettelse -