Kort

Gamle kolleger i Akersgata avviser det når Lars Akerhaug konfronterer dem med at journalistene er venstrevridde – på en måte som resulterer i mange isolert sett små valg. Samlet virker det som «en usynlig hånd». mediedebatt.no

Les også

Les også