Men vi er nasjonalister vi nordmenn. De fleste av oss har en stille pakt med landet i form av kjærlighet til fedrelandet. En arv vi fikk fra foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og enda lenger tilbake. Vi er vokst opp med den. Den trenger ikke forklares eller defineres. Den bare er der. For de fleste av oss. Ikke hos globalistene naturligvis. For dem er Norge geografi, et stykke land som var så heldig å ha olje på tomta.

Hanne Tolg