Tavle

Etter at Nederland mistet topprangeringen AAA hos kredittratingselskapet Standard & Poor’s, er det naturlig å spørre seg hvilke land som fortsatt har beholdt topplasseringen hos de tre store i bransjen – S&P, Moody’s og Fitch.

Totalt er det ti land: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Luxembourg, Sveits, Canada, Australia og Singapore. Interessant er det også å se hvilke av dem som har negative fremtidsutsikter hos en av de tre: Finland, Tyskland og Luxembourg.

Hva er det de sju gjenværende har felles?

De er enten tidligere britiske kolonier eller land hvor den protestantiske kulturen har gjort seg sterkt gjeldende (eller begge). De fleste av dem er små, og ingen er kjempestore – demografisk. Australia og Canada er størst, sistnevnte med noe over 30 millioner innbyggere. De fleste av dem har lav befolkningstetthet.

Og ingen av dem er euroland. Ikke akkurat noen god attest for fellesvalutaen.