Jeg lurer på om det å skrike «rasist», «fascist» og «kvinnehater» hele tiden kan ha noen langsiktige virkninger. Kanskje er det vanskelig å tenke mens man har fingrene i ørene og roper skjellsord mot folk. Jeg lanserer bare tanken.

Sikkert er det at konsekvensene av ikke å tenke noe særlig ser ut til å dukke opp overalt. Selv om Trump-administrasjonen har bestemt seg for å ilegge midlertidige reiserestriksjoner på folk fra visse land, inneholder politikken tilsynelatende noen indre inkonsekvenser. For eksempel kommer 75 prosent av Storbritannias sikkerhetstrusler fra Pakistan, som Gordon Brown sa i 2008. Og som hvem som helst i det amerikanske sikkerhetsapparatet de senere årene kunne opplyse om, har en av de største – i en periode den aller største – sikkerhetstrusselen mot USA kommet fra pakistanske borgere eller personer av pakistansk opphav med britiske pass på vei til USA via Storbritannia . Så hvis Trump-administrasjonen vil nedlegge et generelt forbud mot en bestemt gruppe mennesker, ville britiske borgere av pakistansk opphav være et bedre sted å begynne. Et annet eksempel på inkonsekvens er at landet hvor de fleste av kaprerne den 11. september kom fra, altså Saudi Arabia, ikke er på listen over land hvis borgere nå er midlertidig forhindret fra adgangen til å reise til USA.

Så noen av detaljene i denne politikken ser ikke ut til å være helt gjennomtenkt. Men dette er ingenting sammenlignet med den manglende tankegangen blant kritikerne av denne politikken. Det slående ved motstanden mot forbudet – fra Lily Allen og andre – er det faktum at den helt klart ikke har tenkt over noen av de sentrale spørsmålene som skulle ha opptatt oss de senere årene. Disse som fremstiller forbudet som noe ulovlig, fascistisk osv., gjør en kjempestor langsiktig bommert – hvis jeg kan si det. Hvis man bestemmer seg for at grensekontroller er fascistisk, sier man også at synspunktene til folk flest er fascistiske, fordi folk flest er tilhengere av sikre grenser. Hvis man mener at det å begrense antall mennesker som kommer inn til ditt eget eller noen andres land er trangsynt, sier man også at mesteparten av verden er full av trangsynte folk. Hvis man mener absolutt alle fra hvor som helst bør behandles på nøyaktig samme måte (altså at all innvandringenskontroll overalt bør være blind for hvor folk kommer fra), er man imot sikkerhetsprotokollene hos alle etater i verden med ansvar for grensesikkerhet.

Etter min oppfatning ville det være til stor hjelp hvis folk som kritiserer Trump-administrasjonen, i det minste hadde tenkt litt over de på følgende spørsmålene, og kanskje et stykke på vei kunne komme med noen svar:

1 – Går du med på at USA (i likhet med mange andre land i verden i dag) har sikkerhetsproblemer? Erkjenner du, til tross for at lattervekkende diagrammer i sosiale medier fremstiller gressklippere som en større trussel mot amerikanske liv enn terrorismen, at fornuftige amerikanere kan ha legitime bekymringer for sikkerheten?

2 – Erkjenner du at den islamske terrorismen ikke er et feberfantasifoster, men noe som reelt eksisterer og skaper risiko for menneskers liv i USA og mange andre land? Dette skal ikke oppfattes som at andre former for terrorisme ikke eksisterer – noe de åpenbart gjør. Men hvordan kan du håndtere akkurat denne risikoen? Forutsatt at du ikke umiddelbart kan skape global fred, løse problemene med fattigdom, ulykkelighet, mangelen på tilfredsstillende sex, maskulinitet etc.

3 – Hvis du erkjenner det ovennevnte, vil du da medgi at innvandring på stor skala fra islamske land til USA kan bringe med seg et større antall potensielle utfordringer enn, for eksempel, innvandring på stor skala fra New Zealand eller Island?

4 – Er alle som har lyst til å besøke Disney World, moralsk ekvivalente med jødene som flyktet fra Holocaust? Hvis ikke, hva er forskjellene? Og er det alltid lurt å flette de to tingene sammen?

5 – Ville du erkjenne at Iran er en av verdens ledende statlige sponsorer av terror, og at for eksempel en iranskfødt amerikansk statsborger i 2011 ble tatt idet han planla å gjennomføre et terrorangrep (mot Saudi-Arabias ambassadør) i Washington? Ville du medgi at det finnes grunner til at noen land skaper større sikkerhetsbekymringer enn andre, uansett hvor irriterende en midlertidig stans i alle iranske statsborgeres besøk i USA kan være, og uansett hvor mange fine mennesker en slik stans utvilsomt vil stanse? Kan kanskje borgere av et land hvor lederskapet regelmessig roper «død over USA», reise flere bekymringer hva grensesikkerheten angår enn borgere av Danmark, hvor regjeringen sjelden sier det samme? Hva slags sikkerhetssjekk ville du iverksette for å skille mellom iranerne som ønsker å reise til USA?

6 – Har hele verden rett til å bo i USA? Dette er en variant av det samme spørsmålet vi europeere burde ha stilt i årevis. Hvis du ikke mener at hele verden har rett til å bo i USA, hvem bør da få lov til å bo der, og hvem bør ikke? Hvem kan få forrang?

7 – Hvis du er tilhenger av å gi noen mennesker asyl, slik jeg er, hvem bør prioriteres? Bør asyl være permanent? Eller bør det finnes en frist, for eksempel helt til det øyeblikk landet ditt er trygt? Hva gjør man med folk som har fått asyl, når grunnen til at de fikk asyl ikke finnes lenger (altså hvis landet deres er blitt fredelig igjen), men barna deres (for eksempel) er kommet inn i skolesystemet?

8 – Er det galt av Trump-administrasjonen å si at den vil favorisere kristne flyktninger snarere enn muslimske flyktninger? Dette er et fascinerende og vanskelig moralsk spørsmål. Mange kristne nekter å godta at situasjonen for kristne er viktigere enn andre – selv når de er det spesifikke målet for forfølgelse. Dette er et edelt eksempel på kristen universalisme, men er det lurt eller moralsk, tatt i betraktning at et begrenset antall kan komme inn, hvis du godtar at ikke alle forfulgte i hele verden kan komme til USA?

9 – Hvordan identifiserer man den typen muslimer som USA virkelig burde ønske velkommen? Og hvordan skiller du dem fra den typen muslimer som landet godt kan klare seg uten? Med andre ord, hvordan ville dine prosedyrer for sikkerhetssjekk være? Noen har tenkt over dette. Men hva synes du?

Hvis du mener at alle de ovennevnte spørsmålene bare er «rasistiske» eller «trangsynte», så antar jeg at vi andre bare blir nødt til å akseptere at du er fortapt til å skrike i gatene i vaginaluer de fire neste årene. Men resten av oss bør prøve å hanskes med disse spørsmålene. Vi vil ikke klare å skrike dem bort, vet du.

 

Opprinnelig i The Spectator den 31. januar 2017.