Nytt

Donald Trumps demokratiske valgseier har vist seg vanskelig å takle for enkelte. Mens Unicef Norge anbefaler at man av hensyn til barna unngår uttrykk som «dette er begynnelsen på slutten» og liknende, gir et kunstprosjekt New Yorks innbyggere mulighet til å fremføre en bønn for fremtiden i full offentlighet.

For å protestere mot innsettelsen av USAs 45. president, har skuespilleren og performance-artisten Shia LaBeouf, i samarbeid med Nastja Säde Rönkkö og Luke Turner, laget et kunstverk som består av en vegg og et kamera. Her kan alle som ønsker det stille seg opp og fremføre tittelen på kunstverket, «HE WILL NOT DIVIDE US«, som man selv vil. Dette mens kameraet streamer hendelsen live på nettet. Kunstverket kan oppleves 24 timer i døgnet, og skal i følge planen pågå like lenge som presidentperioden, det vil si fire år.

hewillnotdivideus

I følge Artnet er ordene «han vil ikke splitte oss» ment å bli et slags «mantra som vil synke inn i underbevisstheten og gi samhold og optimisme». Kan hende. På den annen side kan prosjektetet også ende opp som en slags sekulær utgave av Klagemuren i Jerusalem, der bønnene i stedet blir til sorgfulle påminnelser om liberalismens krise.

Som Lars Vilks påpeker i sin omtale av kunstprosjektet, kan Trump vanskelig hevdes å representere establissementet. Entydigheten i kunstverket pakker dermed opp et problem. Samtidskunsten lever av å bryte med (og ned) dominerende forestillinger. Den mister troverdighet dersom det eneste den får til, er å bekrefte disse.

Det gjenstår å se. Uansett vil «HE WILL NOT DIVIDE US» også kunne fungere godt som et symbol på pressen og den relativt ensformige kampanjejournalistikken som har vært ført mot Trump både før og etter valget.

Via Vilks.net