Nytt

wilders-le-pen-petry

Dagen etter innsettelsen av Donald Trump som USAs president, møttes de fremste representantene for Europas nye høyreside lørdag til en konferanse i Koblenz i Tyskland, hvor det nederlandske Frihetspartiets leder Geert Wilders, franske Front Nationals leder Marine Le Pen og tyske Alternative für Deutschlands leder Frauke Petry for første gang deltok i et felles arrangement.

Italienske Lega Nords leder Matteo Salvini og det østerrikske Frihetspartiets Harald Vilimsky var også tilstede i Koblenz, hvor venstredemonstranter sin vane tro forstyrret den politiske forsamlingsfriheten ved å protestere mot det de mener er fascisme.

Konferansen, hvor enkelte store medier ble nektet adgang, surfet ikke uventet litt på stemningsbølgen ved Trumps innsettelse, og etter det The Independent rapporterer, gjorde Marine Le Pen noe såpass uvanlig for franskmenn som å rose de engelsktalende landene for å ha vist veien for andre:

Ms Le Pen told cheering crowds: “2016 was the year the Anglo-Saxon world woke up. 2017, I am sure, the people of continental Europe will wake up.

Le Pen forstår at tiden jobber for henne:

“It’s no longer a question of if, but when.”

Det britene satte i gang med folkeavstemningen om EU, er for Le Pen begynnelsen på en ny politisk tidsalder:

“We are experiencing the end of one world and the birth of another,” Ms Le Pen said. “We are experiencing the return of nation-states.” 

En like seierssikker Geert Wilders, som leder på meningsmålingene to måneder før valget i Nederland, fulgte opp i samme stil:

“Yesterday, a new America. Today – hello Koblenz – a new Europe!” said Geert Wilders, the leader of the anti-Islam Dutch Freedom Party. 

“The people of the West are awakening. They are throwing off the yoke of political correctness.

“This year will be the year of the people … the year of liberation, the year of the patriotic spring.”

Frauke Petry, som inntil forholdsvis nylig ikke virket rede til å figurere sammen med de andre, og hvis deltagelse ikke er uomstridt i hennes eget parti, ordla seg i mer dempede termer. Som Stern skriver, tok hun i sitt innlegg blant annet til orde for en «moralsk vending». Som den siste av de tre som skal stille til parlamentsvalg i løpet av 2017, kan det godt hende at valgene i Nederland og Frankrike vil bli oppfattet som uttrykk for en slik vending.

 

The Independent