Sakset/Fra hofta

Etter Donald Trumps valgseier har det neppe gått en dag uten at NRK har fylt på med negative nyheter om den valgte presidenten og hentydninger om at han ikke er rettmessig President-elect. Det tutes ut hver dag at Hillary fikk flest stemmer, popular votes. Trump nyter visst bare godt av suspekte hjelpere og et noe tvilsomt valgsystem, skal man tro NRK.

Var man på Marienlyst like opptatt av at Stoltenberg endte opp som statsminister to ganger på grunn av innebygde skjevheter i det norske valgsystemet? De borgerlige fikk flest stemmer både i 2005 og 2009, men regjeringsmakten glapp på grunn av systemet.

NRK meldte i 09-nyhetene (01:40) torsdag morgen at internasjonale valgobservatører har flere merknader til presidentvalget og at valgsystemet ikke er på høyde internasjonalt.

– I følge lederen for OSSE er det amerikanske valgsystemet veldig sammensatt og ikke på nivå med internasjonale krav.

I NRKs fortelling må dette forstås nærmest som nok et bevis på at Trump er kommet til makten ved mistenkelige hjelpere og upålitelige systemer. For er det ikke takket være russerne, hackere, et sammensatt valgsystem og muligens valgfusk som har hjulpet Trump til seier?

Det var to interessante aspekter ved denne nyheten. Det første var at det observatørene hadde funnet, aldri hadde kvalifisert for hovedoppslag i det lille landet langt mot nord – om man ikke kunne plassere nyheten inn i NRKs Trump-fortelling. Selv om Trump ikke nevnes og selv om nyheten ikke har noe mer med Trump enn med Hillary Clinton å gjøre – så kan den brukes i den anti-trumpske propaganda fordi NRKs assosiasjonsrekke er rigget på forhånd.

Det andre interessante er kildene som oppgis. Hvor hadde NRK nyheten fra? Svar: «Tyske medier». Hvorfor så omtrentlige med kildene, NRK?

Hva var det de utenlandske observatørene hadde reagert på?

Det var dårlig nettsikkerhet, uklarheter om stemmerettigheter til tidligere straffedømte og en ugjennomsiktig finansiering av valgkampen. Sammenlignet med hva internasjonale valgobservatører har funnet her i landet, er ikke funnene noe å melde om på nyheter i Norge.

I vårt land har internasjonale observatører bemerket at det som skjer ved valg her, ville fått betegnelsen valgfusk andre steder. I Norge har det manglet stemmesedler, det har vært misforhold mellom registrerte velgere og antall stemmesedler og det er til og med registrert åpne valgurner. Men internasjonale observatører som kommer hit har naturlig nok ingenting å utsette på «ugjennomsiktig finansiering». Her er det helt transparent at LO-organiserte arbeidstakere tvinges til å støtte sosialistene økonomisk. Det er åpent, vedtatt og tilsynelatende allment akseptert.

Da Trump i forkant av valget gikk ut og sa at systemet var rigget, ble han latterliggjort av Obama, og norsk presse heiet på sidelinja. De ville ikke forstå at Trump ikke mente selve valgsystemet slik The Founding Fathers utformet det, men at i et splittet land kan utro tjenere, bevisste juksere, sløve funksjonærer og medienes bias til sammen kunne underslå stemmer og resultat uten å få søkelyset på seg.

Istedenfor å latterliggjøre Trump, kunne man spurt hva som kan få en presidentkandidat til å tenke i slike baner? Hva sier det om tilliten mennesker imellom? En tillit et levende demokrati er fullstendig avhengig av. Norske valgobservatører rapporterte fra valget i november og sa heldigvis at det er vanskelig å lure systemet.

Etter The Donalds valgseier har medienes pipe fått en annen lyd. Nå har de sin fulle hyre med å diskreditere både Trump og valgsystemet. Man må ikke forledes til å tro at mediene er blitt genuint opptatt av rettferdige valg. Det er i iveren etter å definere Trump man må forstå nyheten som ble kringkastet torsdag morgen. Når NRK melder at det amerikanske valgsystemet ikke lenger er «på nivå med internasjonale krav», handler det mer om Trump enn om valgsystemet.

I dag innsettes den 45. president i Amerikas forente stater, fullstendig uavhengig av NRKs fortelling om han.