Christ with Martha and Maria *oil on canvas *191 x 302.5 cm *signed b.l: H SIEMIRADZKI.PINX.AD.MDCCCLXXXVI / ROMA *1886
Henryk Siemiradzki (1843-1902)
Olje på lerret, 191 x 302,5 cm, Det russiske muséet, St.Petersburg

Polsk titel: Chrystus w domu Marii i Marty

Signaturen nederst til venstre lyder:
H SIEMIRADZKI.PINX.AD.MDCCCLXXXVI / ROMA

Motivet er hentet fra Lukasevangeliets tiende kapitel, vers 38-42 (DNB 1930):

Og det skjedde mens de var på vandring, at han kom til en by, og en kvinne ved navn Marta tok imot ham i sitt hus. Og hun hadde en søster som hette Maria; hun satte sig ved Jesu føtter og hørte på hans ord. Men Marta hadde det meget travelt med å tjene ham; hun gikk da frem og sa: Herre! bryr du dig ikke om at min søster har latt mig bli alene om å tjene dig? Si da til henne at hun skal hjelpe mig! Men Jesus svarte og sa til henne: Marta! Marta! du gjør dig strev og uro med mange ting; men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal tas fra henne.

Byen identifiseres ikke nærmere hos Lukas, men i Johannesevangeliet angis at stedet er Bethania, og at Martha og Maria var søstre av Lazarus, som ble oppvekket fra de døde. Det er også her Maria salver Jesu føtter, og tradisjonen har identifisert henne med Maria Magdalena, uten at det går klart fram av tekstene.

Fra 1872 var Ziemiradzki bosatt i Roma, hvor han også hadde et atelier. Hans yndlingsmotiver var hentet fra gresk og romersk antikk, og, som her, fra Det nye testamente. Som man kan se av hans bilder, var han svært fortrolig med middelhavslandskap, både i Italia, Hellas og Lilleasia. Hans stil var sterkt påvirket av fransk akademisme.