Tavle

På nyhetene i morges: Brann på mottak i Troms. Det er bare få dager siden det brant på Rjukan. Hvorfor brenner det på så mange mottak? Hadde det vært påsatt ville vi fått høre det. Men det sies ikke noe om årsak. Hvorfor ikke? Hva kan være forklaringen?

En ting er at asylsøkere er uforsiktige, etterlater kjeler på plate uten å slå av, kaster ting i søpla osv. Men det kan være en annen mulighet: Mange av mottakene ligger i grisgrendte strøk. For mange asylsøkere er det som å bli forvist til verdens utkant. Men de er stuck. Hvordan komme seg vekk? Hva hvis mottaket brant ned, da ville det være håp om å komme seg nærmere sivilisasjonen. Slik kan det være noen tenker.

Ellers husker vi denne:

http://www.smp.no/nyheter/soere/2016/11/26/Eieren-vil-bygge-opp-igjen-Selje-Hotel-13847287.ece

Eieren vil bygge opp igjen Selje Hotel. 
De svenske eierne av hotellet som ble rammet av brann er kommet til Nordfjord.

Hotellsjef Aydin Ackay i Selje hvor deler av hotellbygget brant ned natt.

Som ble avløst av denne:

https://www.frieord.no/innenriks/tyrkiske-eiere-tente-pa-selje-hotell-siktet-brannstiftelse-forsikringsbedrageri/

Tyrkiske eiere tente på Selje hotell – siktet for brannstiftelse og forsikringsbedrageri

Den lille kommunen Selje i Sogn og Fjordane er i sjokk etter at de tyrkiske eierne av Selje hotell nå er siktet for å brent ned det populære og tradisjonsrike hotellet.

Det er brødrene Aydin Akcay og Yavuz Akcay, samt et mannlig familiemedlem til som nå sitter siktet for grov brannstiftelse og grovt forsikringsbedrageri.

De to brødrene skal eie 50 prosent av Selje hotell A/S hver.

Familien Akcay kjøpte hotellet fra Gerd Kjellaug og Harald Berge i 2014. Det norske ekteparet hadde drevet hotellet siden 1976.

Det var ikke deres kulturarv som brant opp. Who cares? Er det utenkelig at beboere tenker likedan andre steder? Har politiet tenkt tanken? Får «sjokket» befolkningen føler dem til å våkne og se at ikke alle tenker og føler likt? Tar myndighetene det til seg?