Nytt

DK Integrasjonsminister Inger Støjberg kalt rasist
Inger Støjberg, foto: Wikimedia Commons
 

En stor og irreversibel konsekvens for Europa av flyktningekonvensjonen, er at den massive asylinnvandringen og påfølgende familieinnvandringen er blitt en så stor demografisk faktor, at den omgjør europeiske land til det ugjenkjennelige.

Danmarks utlendings- og integreringsminister Inger Støjberg tar nå til orde for å stanse en videre utglidning av dette uvesenet. I et innlegg i B.T. den 2. januar skriver hun at det for henne er en selvfølge at personer som ikke lenger er forfulgte, sendes tilbake til hjemlandet.

Støjberg gjør innledningsvis et tilbakeblikk på danskenes egen flyktningehistorie:

Ingen forestilte seg at danskene skulle bli igjen i Sverige etter den 2. verdenskrig. Nei, tvert i mot. Folk skyndte seg hjem til Danmark for å få fedrelandet og familien på fote igjen. Jeg er fullstendig klar over at dagens kriger til en viss grad er mer kompliserte enn den 2. verdenskrig, men prinsippet må være det samme: Man søker beskyttelse så lenge det er behov for det.

Statsråden konstaterer at folk har gode personlige grunner til å ville bli igjen i landet:

Når tidligere flyktninger gjerne vil bli igjen i Danmark, så er det naturligvis fordi det er svært stor forskjell på velstandsnivået og mulighetene i Danmark og i landet de opprinnelig kom fra.

Hensynet til Danmark kan imidlertid ikke settes til side:

Men det nytter ikke at vi både skal huse dem som er forfulgte, og dem som en gang var forfulgte. Det hverken kan eller skal vi.

Jeg mener det er en selvfølge at vi sender alle som ikke lenger er forfulgte, tilbake til hjemlandet.

De fleste vil gjerne hjelpe andre mennesker, fortsetter Støjberg. Men de går lei når menneskene det dreier seg om, ikke lenger har behov for hjelpen. Det er velferdssystemet som står på spill, noe omverdenen ikke ser ut til å bekymre seg om.

Men når man til daglig lever i Danmark, hvor det forholder seg sånn at altfor mange som er kommet hit som flyktninger, ikke har integrert seg, men i stedet lar seg forsørge av det offentlige og begår kriminalitet, så forstår jeg godt at folk ikke kan se logikken i å insistere på at disse menneskene skal ha fast opphold i Danmark.

At flyktningene reiser hjem igjen når det blir fred, er best både for danskene og flyktningene selv, avslutter statsråden. Hun har så evig rett, og det er befriende at en person i hennes stilling har mot til å si sannheten.

 

B.T.