SSB legger frem statistikk som viser at nordmenn er blitt mer skeptiske til innvandrere. 32 %, dvs hver tredje. Men SSB presenterer nyheten på en slik måte at man må spørre om SSB samtidig er blitt mer skeptiske til disse borgerne.

For SSB presenterer dem slik man har karikert Trump-velgerne: hvite, uutdannede.

Men det bor da ikke så mange i Høtten? Man snakket like nedlatende om Trumps velgere og ble overrasket 9. november.

32 prosent av befolkningen mener at innvandrere flest gjør Norge mindre trygt. Det er en økning på 6 prosentpoeng fra i fjor. (…)

Det er særlig lavt utdannede menn som har liten kontakt med innvandrere, som er kritiske. Kvinner med høy utdanning og mye kontakt med innvandrere er mer positive, ifølge rapporten.

Først de dumme hvite mennene og deretter kvinner med høy utdannelse og mye kontakt med innvandrere. Lyder dette troverdig?

NRK kjøper selvsagt en slik presentasjon. Men virker den plausibel? Det vi ut fra allmenn erfaring kan si er at de samme kvinnene opererer med dobbeltroller: De sier en ting utad, men hva med oppførselen? Hva med hvor de går og når? Er de like tillitsfulle i sitt privatliv?

Vi vet svaret, men dette hykleriet finner ikke veien til SSBs spørsmål.

Nordmenn flest mener fortsatt at innvandrere beriker kulturlivet og bidrar i arbeidslivet, men andelen er fallende, viser SSB-tallene.

Nå er det slik at «nordmenn flest» har flere stemmer inne i hodet, og situasonen avgjør hvem som kommer ut. SSB og NRK er kun interessert i den ene.

Vi vet det nå.

 

https://www.nrk.no/norge/nordmenn-er-blitt-mer-skeptiske-til-innvandrere-1.13286275