Nytt

Med valget av John Mad Dog Mattis til forsvarsminister viser Trump at han mener alvor. Trump sender et signal til den liberale fløyen i USA: Obamas epoke er over. Det er slutt på at administrasjonen ikke vil bruke ordet radikal islam.

Liberal presse fra New York Times til Aftenposten vil fortsatt bekjempe Trump. De vil forsøke å fremstille administrasjonen som farlige, og diskreditere dem på alle tenkelige måter. Men the proof of the pudding is in the eating: Det er resultatene som teller.

Antallet og omfanget av jihad-angrep har steget radikalt under Obama. Det lar seg ikke benekte. Amerikanere er trette av krig, men de tolererer ikke at krigen kommer hjem. Presidenten vil ha støtte for å treffe de tiltak som er nødvendige.

Trump kunngjorde valget av Mattis under et møte i Cincinatti torsdag. Trump påpekte en sannhet som liberale medier har unnlatt å fortelle: Hvor er hæren og politiet til globalistene? Finnes det noen militærmakt som beskytter menneeskerettighetene? Menneskerettslobbyen krever og krever av Vesten, på vegne av alle verdens lidende, men da det kom til stykket unnlot Obama å innfri sine egne løfter i Syria, da flere hundre ble drept i et gassangrep i Damaskus. Slik abdiserte USA som supermakt og åpnet døren for Putin og Russland.

Vår jobb er ikke å forsvare globalismen, det er å forsvare Amerika, sa Trump til dundrende bifall. Over-the-top-ambisjonene til Obama er på vei ut.

New York Times og CNN har aldri villet stilt spørsmålet: Hvem skal forsvare den grenseløse verden? Kina vil ikke, Russland vil ikke. De bryr seg om egne interesser. Dermed blir USA sittende igjen med ansvaret. Det har USA hverken ressurser eller politisk kapital til.

Globale forpliktelser og nasjonale interesser kolliderer i spørsmål om sikkerhet når det gjelder terror og islam. Obama valgte globale interesser, dvs han ville ikke støtte muslimer og muslimske land, til tross for at USA hadde ført og førte krig i flere av dem.  Denne ambivalensen gjorde ingen fornøyde. Droner og tilbaketrekking på en gang.

Derfor stiller liberale med et handikap når de kritiserer Trump. Selv hadde de ingens var. De turde ikke en gang formulere alternativene.

Mad Dog Mattis er en generalenes general. Det nærmeste man kommer en George Patton idag, ifølge Trump.

One Marine friend told me that fellow Marines would, “Follow him to hell and back.” And, “If he gave the order to invade North Korea with nothing but dull spoons, every grunt I know would be there with a smile on their face. He is awesome.”

Slike generaler likte ikke Obama.

Krig er blitt noe fremmed for den urbane, globale high-tech klassen. De kan se behovet for special forces, de er tross alt på dataspill. Men en profesjonell hær og forberedelser til krig er noe som skremmer dem.

Today, most Americans have no direct connection to the military. War has become abstract, fought by people most Americans don’t know and care little about. The military is seen by intellectuals and the political class to be a measure of last resort. “It’s become a noble hardship of a lesser class.«

For de politisk korrekte er forsvaret blitt en lekeplass for realisering av minoriteters rettigheter.

Hillary og Obama vil ikke erkjenne at et land uten grenser er umulig å forsvare.

Mattis will go up against many who no longer want America be a global leader but want it only to serve as a source of wealth, like a fattened cow under some global social justice milk redistribution plan. The end result is a series of bizarre contradictions. Borders that are not borders; welfare handouts that become voter buyouts;

Trump innevarsler en omlegging av kursen som vil avsløre svakhetene i globalistenes politikk.

https://pjmedia.com/election/2016/11/21/general-mad-dog-mattis-being-considered-for-defense-secretary/?singlepage=true