Kort

28 % av AfD-velgere tilhører husholdninger med lavere nettoinntekt enn 2000 €/mnd. – SPD 32 %, ikke-velgere 45 %. Focus