Professor Gad Saad snakker med Douglas Murray om reformasjon av islam, innvandring til Vesten, multikultur og en rekke andre ting.

“Islam is just the slowest kid in the class and we all end up speaking…at the level of the slowest kid in the class.”