bengt_nordenberg_-_veteranerna
Bengt Nordenberg (1822-1902)
Olje på lerret, 44 x 56,5 cm, privateie.

Sist registrert ved auksjon hos Bukowski, Stockholm, der prisantydningen var SEK 80-100 000, men tilslaget falt på SEK 67 200, inkludert gebyrer.

Som så mange andre malere på 1800-tallet, var også Bengt Nordenberg utdannet ved akademiet i Düsseldorf. En tid var han sogar assistent for selveste Adolph Tidemand. Nordenberg er særlig kjent for sine folkelivsskildringer fra det sørlige Sverige.

Dersom det er tale om krigsveteraner, er det, etter alt å dømme, tidligere deltagere i felttoget mot Norge sommeren 1814, som fra norsk side ble omtalt som Kattekrigen. Man legger merke til at veteranen som sitter i midten, kanskje fikk sin venstre fot avskutt i 1814.