Saken om den iranske advokat Amir Mirmotahari som ble avslørt av VG da han «bestilte» kidnapping av et voldtektsoffer, omfatter nye navn. En Advokatfullmektig og en ansatt i kriminalomsorgen er også innblandet, kan VG fortelle. Saken illustrerer hvordan korrupsjon brer seg i rettsvesenet.

Den pågrepne forsvarsadvokaten jobber som advokatfullmektig ved et advokatkontor i Tønsberg, opplyser politiet i en pressemelding.

Han er siktet for grov korrupsjon

..

– Vårt kontor tar sterk avstand fra de handlinger som er beskrevet i siktelsen. Det er noe som overhodet ikke er forenlig med det å drive advokatvirksomhet. Vi har betydelig erfaring fra straffesaksfeltet og har aldri vært i en tilsvarende situasjon, sier en av partnerne i firmaet.

Han understreker at advokatfullmektigen ennå ikke er dømt.

I slutten av august ble en mannlig ansatt i Kriminalomsorgen pågrepet og siktet for grov korrupsjon. Politiet siktet også Mirmotahari for grov korrupsjon.

Politiet mener den fengselsansatte er blitt bestukket av Mirmotahari.

Den fengselsansatte jobbet som ekstrabetjent i Oslo fengsel og har i perioder studert ved Universitet i Oslo, får VG opplyst.

Politiet mener den fengslede betjenten har skaffet klienter til Mirmotahari

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/advokat-avsloeringen-enda-en-forsvarsadvokat-paagrepet-og-siktet-for-grov-korrupsjon/a/23843224/