45 % av arbeidstagere mener arbeidslivet går i mer autoritær retning. Det handler om styringsideologi. Dagsvisen

Les også