Dronning Margrethe II av Danmark forsetter å imponere som den fremste representanten for landets nasjonale identitet. I en nært forestående bok med tittelen «De dybeste rødder – Dronningen fortæller om Danmark og danskerne», hvor Margrethe samtaler med avisen Berlingskes Thomas Larsen, sier hun at man ikke nødvendigvis blir dansk av å bo i Danmark, og at «der skal skiftes lidt af jorden i potten».

Lørdag skriver den danske avisen at dronningen mener at vanskelighetene med integreringen har vært undervurdert. Hun er heller ikke redd for å nevne islam spesielt:

Undervurderingen kommer eksempelvis til udtryk ved, at man ikke i tide fik gjort spillereglerne i et dansk demokrati klare over for islamiske grupper, som var parate til at udfordre dem, mener hun.

»Vi troede nok, at den slags ting ville gå i sig selv. Hvis man gik på gaderne i København og drak det kommunale vand og tog den kommunale bus, blev man nok dansker i løbet af kort tid. Det var så indlysende for os, og derfor troede vi, at det måtte det også blive for dem, der slog sig ned og boede her. Sådan var det ikke. Det har vi lært. […] Man må gerne beholde sine rødder, men man skal sørge for, at jorden er frisk,« siger Dronningen i bogen.

En realismens dronning er det danskene er velsignet med. Etter Margrethes oppfatning skal vertssamfunnet heller ikke være redd for å stille krav eller sette foten ned:

Over en bred kam skulle danskerne have været bedre til at skabe en større klarhed om de værdier og regler, som Danmark bygger på, for er man ikke i stand til at sætte tydelige ord på, hvad man selv står for, er det nemlig svært at lære andre om det, er hendes erfaring:

»Der skal arbejdes med det, og man skal en gang imellem sætte folk stolen for døren og sige: Hov! Det dér, det går ikke.«

Da innvandringen begynte for alvor, næret man illusjoner, konstaterer dronningen. Man trodde feilaktig at migrantene lettere ville absorbere vår egen mentalitet. Nå kompliseres saken ytterligere på grunn av omfanget:

»Måske handler det også om, at når der kommer så mange på en gang fra så anderledes vilkår og med en bestemt religion, bliver det sværere. De kommer til at isolere sig og leve isoleret, med eller uden deres vilje,« siger dronning Margrethe.

Det er noe nokså usedvanlig at regenten i et parlamentarisk demokrati på denne måten klarer å vise lederskap på et felt som er snublende nær det politiske. Det hun sier er så godt kalibrert, timet og i tråd med den alminnelige oppfatningen i et folk hun kjenner, at det neppe vil avstedkomme noen større negative politiske reaksjoner, snarere et lettelsens sukk. Integrasjonsminister Bertel Haarder oppsummerer det slik:

»Dronningen tager sig selv med i det, og det virker afvæbnende. Hun har en sjælden evne til at sige det indlysende om kontroversielle emner og sige det på en måde, som samler i stedet for at skille«.

Om det er noe som skiller, så er det multikulturen. Dronningen representerer snarere en trygg og rotfestet identitet, som ledsages av en sterk realisme. Det er stort format over Margrethe II.

 

Berlingske