En mann fulgte etter en kvinne og tok seg inn i hjemmet hennes. Vel inne i boligen begikk mannen voldtekt. Han tok også bilder av offeret etter ugjerningen. Senere ble han dømt for voldtekt og krenkende fotografering. I en ankesak opprettholdes straffen for voldtekten, men for den krenkende fotograferingen blir han frikjent. Kvinnen var bevisst og kunne se at hun ble fotografert, da er fotograferingen etter svensk lov ikke krenkende.

30-åringen följde efter kvinnan och tog sig in i hennes hem – där han våldtog henne.
Innan han gick därifrån tog han bilder på henne med sin mobil.
I tingsrätten dömdes han för våldtäkt och kränkande fotografering.
Men hovrätten friar honom för kränkande fotografering – eftersom kvinnan såg när han tog bilderna.

Aftonbladet