Mengden av stoff fra USA er overveldende. Samtidig er det en thriller. Det blir mye valgkamp også i Document, da denne valgkampen har direkte betydning for vårt eget demokrati. De politisk korrekte går i takt.

Mangfoldssamfunnet er et sosialt eksperiment. Politikerne i både Vest-Europa og Amerika følger samme plan. Det er noe enestående i verdenshistorien og har paralleller i det 20. århunrdres totalitære ideologier. Det endte ikke så bra og multikulturalismen kommer heller ikke til å gjøre det.

Nå befinner vi oss i en fase hvor motstanden vokser. Hvilke metoder tas i bruk for å stanse den? USA er en meget stor scene og med den stor betydningen det har for resten av verden, er det fascinerende å følge det som skjer.