UD har uten anbudsrunder gitt store bistandskontrakter til selskaper drevet av tidligere ansatte. VG

Les også