Tavle

NAV har avdekket at hver sjette mottaker av arbeidsledighetstrygd i Hamar kommune har fått utbetalt for mye penger. NAV mener de aller fleste tilfellene er bevisste handlinger. Rett og slett svindel. Det er relativt store summer som urettmessig er utbetalt.

Hver sjette arbeidsledig i Hamar har fått for mye utbetalt i trygd. Nav mener mesteparten bevisst har svindlet systemet.

—-

Han er klar på at Nav mener at mestepart av disse tilfellene er bevisst svindel.

– Vi har veldig gode informasjonsmøter for alle som melder seg som arbeidssøkende og mottar dagpenger. Når omfanget er av denne grad er vi rimelig sikre på at de aller fleste har gjort dette med vilje og viten, sier Kristiansen.
Han har ikke nøyaktig oversikt over hvor stort det totale svindelbeløpet de mener er avdekket, men det dreier seg om et millionbeløp.

Hamar Arbeiderblad