Interlude

Franco Ferrara var primært dirigent og lærer, men aldeles ingen ueffen komponist. Sonaten for cello og piano ble skrevet i 1937, men gir meg assosiasjoner til Schumann og Brahms, som virket nesten hundre år tidligere.

Les også

Les også