Gjesteskribent

Det er ikke forbudt å oppføre seg som en drittsekk, men det er veldig få som går rettens vei for å få lov til å oppføre seg som en. Dessverre finnes det unntak. Frisør Merete Hodne er et av dem. Som kjent har hun bestemt seg for å anke den såkalte hijab-dommen til lagmannsretten.

Alle Documents lesere kjenner saken. På Bryne driver hun frisørsalongen Comeback, som blant «plaggtroll» som hun kaller alle som bruker hijab, nå trolig går under navnet GoAway. Merete Hodne har frontet Pegida lokalt og lokallaget av Sian (Stopp islamisering av Norge). Å hevde at hun er skeptisk til islam er trolig en av årets underdrivelser.

Jeg mener at av alle ting i verden man kan la seg opprøre over er kvinner i hijab noe av det mest harmløse. Hans Rustad var etter min mening forbilledlig klar da han i sitt innlegg «Høyrefløyen må feie for egen dør» 8.september understreket at hvis Norge skal være en rettsstat så kan vi ikke gi oss til å forskjellsbehandle folk fordi de bærer et bestemt plagg. Uansett hvor støtende det måtte oppfattes, for da «blir vi speilbilder av islamsk forskjellbehandling. Jeg kunne ikke vært mer enig.

Men så skjedde det noe. Har Document.no bevisst eller ubevisst bidratt til gjøre Pegida-frisøren fra Bryne til en slags usaklighetens martyr for dem som mener islam er en styggedom slik Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm nylig hevdet?

Document begynte å grave i saken. Den fornærmede Malika Bayan er en konvertitt og heter egentlig Charlotte Antonsen kunne jeg lese. Dessuten levde Hodne sammen med en kvinne, og selv Malikas bestemor var på frisørens side! Javel? Hvorfor dro konvertitten til Bryne for å farge håret når hun hadde 16 salonger å velge mellom der hun bor? Hvorfor gikk hun ikke bare videre, og hvorfor trenger hun egentlig å farge håret når hun går med hijab?

Hodne var godt kjent lokalt for sitt engasjement i Sian og Pegida, så burde ikke Malika hatt en mistanke om hva som ville skje om hun dukket opp på døra? Var det hele en iscenesatt provokasjon av Antirasistisk senter eller Tjen Folket? Det kan godt hende, og det er utvilsomt informasjon, men er det relevant informasjon for denne saken? Jeg mener nei, for det forandrer ingenting, i hvert fall ikke rent juridisk, og det er jus denne saken handler om.

Du kan mene det er feil å lure en frisør på denne måten, du kan føle at noe skurrer, du kan mislike at kvinner ifører seg hijab, du kan hate islam, men det er egentlig helt irrelevant for domstolen og loven.

Loven har ikke følelser og meninger og loven er som den er helt til Stortinget endrer den, men selv loven kan diskuteres. Det er derfor vi har domstolene. Aktor og forsvarer. Tvilen skal komme tiltalte til gode, har vi lært. I denne saken var Jæren tingrett ikke i tvil. Merete Hodne var skyldig. Advokat Øivind Østberg mener saken bør ankes og at Hodne må frikjennes. Er han en dyktig jurist kan han lett argumentert for motsatt syn. Det er det advokater er til for. Ikke å dømme

Jeg ser at Hodnes advokat Linda Ellefsen Eide, som en periode var kjæreste med Os-ordfører Terje Søviknes, argumenterer for at hijab er et politisk plagg og således ikke skal omfattes av straffelovens paragraf 186.

§ 186. Diskriminering
Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller liknende virksomhet nekter en person varer eller tjenester på grunn av personens
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b) religion og livssyn,

c) homofile orientering, eller

d) nedsatte funksjonsevne, såfremt nektelsen ikke skyldes manglende fysisk tilrettelegging.

Hva sa Hodne selv etter hendelsen i fjor?

«Nå sist nektet jeg å ta inn to hijab-kledde damer i salongen min. Ønsker ikke ondskapen inn i dørene der jeg kan bestemme. Lovlig? Kanskje ikke. Men vi har fortsatt ytringsfrihet eller? Jeg klipper alle – med det mener jeg alle som hører til i samfunnet vårt. Menn, kvinner, barn. Plaggtroll er ikke inkludert og hører ikke hjemme i vårt samfunn.»

Skal hun ha oss til å tro at hun er fordomsfri og inkluderende i møte med innvandrere og muslimer, så lenge de ikke ifører seg hijab? Selv vil jeg mene uttrykket plaggtroll også langt på vei er diskriminerende, men det er ikke viktig. Ikke akkurat nå. Til TV2 sa hun;

– Jeg ønsker ikke ondskapen inn dørene der jeg kan bestemme. Ondskapen er ideologien islam, muhammedanisme og hijab er symbol på denne ideologien som hakekors er for nazisme, sier Hodne til TV 2.

Forsøker Hodne bille oss inn at hun mener islam ikke er en religion, men en ideologi og at hijab er et like fryktinngytende symbol som hakekorset? Kanskje er det det for henne, men det er ikke for henne loven er skrevet for i denne saken er det hun som er overgriperen, ikke offeret.

For meg høres det også lite troverdig ut når en som trolig fnyser foraktelig av alle som hevder IS ikke har med islam å gjøre, samtidig å argumentere for at hijab IKKE har med islam å gjøre.

Hvor utbredt er forresten hijab blant ikke-muslimer? Eller snu på det; hadde kvinner i dag iført seg hijab om det ikke var for at Iran ble islamsk republikk i 1979 og hijab innført som lovfestet plagg?

Hodnes forsvarer mener hijab er et mer politisk enn religiøst plagg og derfor utenfor den bestemmelsen hun er tiltalt for. Hun viser bl.a. til at hijab er forbudt i franske skoler og mener derfor det ikke kan være slik at franske skoler kan kreve at hijab skal av, mens en norsk frisør ikke kan det. Dette er vås. I Frankrike ble det i 2004 innført et generelt for bud mot alle religiøse plagg og symboler. Det gjelder også kristne kors og jødiske kippa’er.

Det vi har lært i denne saken er at Hodne (og alle andre) uten å begrunne det (så lenge man ikke er i monopolsituasjon) kan nekte å ekspedere kunder slik jus professor Geir Woxholt presist forklarte for VG. Eller sagt på en annen måte; folk kan oppføre seg som drittsekker overfor kunder i en butikk så lenge de ikke aviser dem på diskriminerende grunnlag.

Hodne KAN nekte å klippe folk med caps fra Felleskjøpet, Høyre-button, solbriller (uten styrke), bølger i håret og strømper i sandalen, men hun kan IKKE nekte folk som følge av f.eks etnisitet, avstamning, hudfarge, språk, religion, seksuell orientering og livssyn. Det er helt meningsløst å anke for hun har en elendig sak. Selvsagt har hijab med islam å gjøre, og så lenge islam er en religion har hun brutt loven.

Tilbake til Rustads første innlegg; «Hvis Norge skal være en rettsstat så kan vi ikke gi oss til å forskjellsbehandle folk fordi de bærer et bestemt plagg. Uansett hvor støtende det måtte oppfattes.»

Nettopp. Men hva skjedde med Rustad? Hva skjedde med Documents prinsipielle redaksjonelle linje? Ser han ikke at ved å «grave dypere» og publisere informasjon om Hodne og Bayan som strengt tatt er uvesentlig for retten lett kan oppfattes å bære ved til bålet som holder fremmedfrykt og intoleranse god og varm?

Jeg sier ikke at det er feil å grave, men Document må være seg sin rolle bevisst. Stilte de seg kontrollspørsmålene; hva er det egentlig vi graver etter, og HVORFOR? For å vise at saken har flere sider? For å vise at Hodne bare er et menneske? For å diskreditere den fornærmede? For meg blir dette ugreit.

Rustad vet mye om hvem som leser Document. Han ser hva som skrives i kommentarfeltet og er åpenbart mer enn intelligent nok til å vite hva han gjør. Av sitt motsvar til Slettholm går han seg etter min mening vill. Han bøyer av fra sin kloke prinsipielle linje når han (i affekt?) lar seg provosere av at Slettholm i sin kritikk utelater det sentrale faktum at Rustad innledningsvis fordømte Hodnes gjerninger. Når Rustad så begynner å forsvare Documents vinglete redaksjonelle linje og blant annet problematisere dommen, og – slik jeg leser ham – nærmest forsvare en som «våger å reise hodet mot islamisering» så bærer det helt galt avsted.

Jeg leser både Aftenposten og Document, både Slettholm og Rustad, og jeg synes begge har en god penn og gode analyser. I denne saken mener jeg Slettholm står stødigst med sitt argument om at gitt hijab har noe med islam å gjøre, og islam er en religion, er det ulovlig å diskriminere hijabbrukere. Til alle som håper Hodne vinner frem (noe som er svært lite sannsynlig) vil jeg bare si; Er du sikker på at du ønsker å bo i et land hvor vi har rettens velsignelse til å behandle kvinner som dekker håret med en hijab som annenrangs innbyggere?