Lagmannsretten stadfester at Merete Hodne begikk straffbar religiøs diskriminering da hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin. Men var religionen årsaken til Hodnes reaksjon? En meddommer tok dissens.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.