Tavle

Politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Sør-Vest politidistrikt skrev i august en kronikk som begrunnet folks fremmedfrykt. Kriminaliteten er stor hos mennesker med utenlandsk bakgrunn. Grupper av fremmede er overrepresentert. Utne Pettersen leverte gode eksempler for å få frem sitt budskap.

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt har nå lagt frem tallmatriale som skal vise  at fremmedfrykten er uberettiget. Budskapet er som følger: Vi er alle nesten like lovlydige.

Under møtet framla politiledelsen tall som viser at elleve prosent av registrert kriminalitet begås av mennesker som ikke har norsk statsborgerskap.

– Ingen grunn til å frykte utlendinger
– Utlendinger står for en viss overrepresentativitet av kriminalitet her lokalt, og i Norge generelt. Men forskjellen på representativitet er i ferd med å jevnes ut. I våre tall er det ingen grunn til å frykte utlendinger

Hvordan det står til med kriminaliteten begått av folk med norsk statsborgerskap, men med utenlandsk bakgrunn nevnes ikke. Det påpekes at politiets oppgave er å forhindre polarisering. Det er til ettertanke for oss som trodde politiets oppgave førstvar å holde lov og rett i hevd i Norge.

Og , sa stasjonssjef Mannes til formannskapet og presenterte et stort tallmateriale som for stor del står i kontrast til det Utne Pettersen skrev i sin kronikk.

Dagbladet