Interlude

Til tross for etternavnet er John Ireland engelsk, og det er noe ved hans musikk som automatisk vekker mentale bilder av det engelske landskapet. Menuetten fra Downland-suiten er et godt eksempel.