Nytt

Sverige: På grunn av mange seksuelle overgrep i det offentlige rom diskuteres mannsfrie soner. Den kvinnelige rapartisten Linda Pira er tilhenger av mannsfrie soner over alt. Hun påstår at disse seksuelle overgrepene alltid har vært der. Det er det ikke noe å gjøre med bortsett fra skille kjønnene. Det faktum at det er i hovedsak unge menn med såkalt minoritetsstatus som står bak, nevnes ikke av Linda Pira.

Er kjønnssegregering er dette ti-årets nye kvinnesakskamp?

– Jag tycker det är fel att man lägger fokus på festivaler. Det här med övergrepp och sexuella trakasserier händer överallt. På bussen, i skolan, i parken. Så jag tycker det blir lite konstigt när man lägger fokuset på festivaler just nu. Men det har väl också med att göra med samma sak. Det är mycket lättare med tillgängligheten i sociala medier och så där. Men det här är något som hänt alltid, säger hon.

Och mansfria zoner är du alltså för?

– Jag tycker det är jättebra. Det ser ut som det gör. Det går inte att ta bort det som är. Att en tjej ska kunna gå någonstans och känna sig trygg det är bara bra. Men jag tycker att de ska skapa sådana zoner på fler ställen. Inte bara på festivaler, säger Linda Pira.

Typ vadå för ställen?

– Det ska finnas i skolan, på fritidsgården. Det ska finnas i parken. När det är sådana här event när det är mycket människor så ska det finnas, säger hon.

gp.se