Nytt

Thorbjørn Jagland var i Tyrkia onsdag og presterte å si at han støttet «oppryddingen» regimet har foretatt etter kuppforsøket. Når man vet hvilke metoder som er benyttet og hvor omfattende «oppryddingen» har vært, er det oppsiktsvekkende uttalelser.

image

Foto: Dette bildet kan bli tung å bære for Jagland i ettertiden. Jagland kan ikke si at han ikke visste hva som foregikk i tyrkiske fengsler.

Jagland kan ikke påberope seg uvitenhet. Utrensningen og voldsbruken har pågått med full kraft siden 15 juli og viser ikke tegn til å avta. Det er opprettet egne gravplasser for forrædere, som er lagt ved siden av et sted for hunder og de skulle også nektes muslimsk begravelse. Det har vært en aggresjon i reaksjonen som ingen i posisjon kan ha unngått å få med seg.

Det er derfor disse metodene Jagland støtter.

Han er i samme båt som Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt som nå er visedirektør for Council Of Foreign Relations in Europe.

I en artikkel i Politico.com, i forkant av Jaglands besøk, refser Bildt EU for å ha vært altfor lunkne i fordømmelsen av kuppet og støtten til Erdogan. I stedet for støtte gikk man over til å kritisere reaksjonen, skriver Bildt.

Men det var det klare grunner til. Erdogan mobiliserte sine tilhengere og oppfordret dem til selvtekt. Tilhengerne ble en mobb som ydmyket og mishandlet soldatene. Mishandlingen begynte umiddelbart. Erdogan ønsket hevn. Først slapp han mobben løs, så sikkerhetsstyrker og politi han stolte på. De gjorde nærmest rent bord.

Bildt viser tydeligst sitt politiske motiv: Han mener øyeblikkelig skulle sendt en topptung delegasjon til Tyrkia for å diskutere veien videre, dvs Tyrkias forhold til Europa. Det kan være liten tvil om at han mener EU-medlemskap.

Feilen Jagland og Bildt gjør er timingen. Erdogans metoder er for omfattende og harde til at det er mulig å forsvare dem.  De har fortegnet seg. Men det sier noe om hvor langt europeiske politikere er villige til å gå for å la Europa bli integrert med et autoritært, islamistisk styre.

Toneangivende politikere i EU mener det samme. Men Erdogan presenterer dem med et problem. Han er for brutal og utfordrer Europa åpent. Da blir det vanskelig med integrasjon. Det blir snarere erobring.