Video 2

Etterforskningen viser at jihad-terroristen i Nice ble raskt radikalisert selv om naboene er tvilende og familien nekter. Vi holder en knapp på etterforskningen ettersom myndighetene generelt helst vil frifinne islam og mediene håndplukker «sannhetsvitner».